Генералка Викенд 2024 година

Денеска на територијата на Општина Македонски Брод се одржа Генералка Викенд и се чистеше на повеќе локации.
Голема благодарнот до Општинската администрација, Основното и Средното училиште, Домот на култура, Детската градинка, ЈП „Водовод и канализација“, ЈКП „Комунална хигиена“ и Еколошкото Друштво ТРЕСКА и сите останати поединци кои се вклучија во акцијата за почист Македонски Брод.
 
 
 
 
 
 

Печати   Е-пошта