Планска програма за изработка на изменување и дополнување на урбанистички план за вон населено место за индустриска зона Барбарос, дел од Блок 1, КО Барбарос, Општина Македонски Брод

          Општина Македонски Брод објавува Планска програма за изработка на изменување и дополнување на урбанистички план за вон населено место за индустриска зона Барбарос, дел од Блок 1, КО Барбарос, Општина Македонски Брод, изработена од „ЗУМ ПРОЕКТ“ ДОО Скопје со тех.бр.140/23-У.

          Комплетната содржина на Планската програма за изработка на изменување и дополнување на урбанистички план за вон населено место за индустриска зона Барбарос, дел од Блок 1, КО Барбарос, Општина Македонски Брод, можете да ја погледнете ТУКА.

          Решението за одобрување на Планската програма за изработка на изменување и дополнување на урбанистички план за вон населено место за индустриска зона Барбарос, дел од Блок 1, КО Барбарос, Општина Македонски Брод можете да го погледнете ТУКА.


Печати   Е-пошта