Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП 1.01 на КП 1/1 и КП 303, КО Манастирец во урбанистички план вон населено место за електроцентрали од обновливи извори на енергија (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), Општина Македонски Брод

       Општина Македонски Брод објавува Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште на ГП 1.01 на КП 1/1 и КП 303, КО Манастирец.

       Нарачател:ДИУЕЦ „СПХ-МБ“ ДООЕЛ Скопје, ул.„Булевар Свети Климент Охридски“ бр.52/4

       Изработувач:КВАДАР ДОО Скопје, ул.„Никола Русински“ бр.3-1/5, Скопје 

       Комплетниот Урбанистички проект можете да го погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта