Урбанистички проект согласно член 58 став 6 вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 фотоволтаични електрани поставени на земјиште на дел од КП 1030, КО Ижиште, Општина Македонски Брод

        Се објавува Урбанистички проект согласно член 58 став 6 вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на дел од КП 1030, КО Ижиште, Општина Македонски Брод.

        Објавата можете да ја погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта