Конкурс за обука на негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

        Црвен крст на РСМ - Општинска организација Кичево и Општина Македонски Брод во рамки на „Проектот за подобрување на социјални услуги“ поддржан од Светска Банка и Министерството за труд и социјална политика, распишува

К О Н К У Р С

за обука на негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

          Се повикуваат сите заинтересирани лица од територијата на Општина Македонски Брод, кои сакаат да посетуваат обуки и да се стекнат со сертификат за негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост да аплицираат во период од 09.03.2021 година до 19.03.2021 година.

          Комплетниот конкурс можете да го погледнете и превземете ТУКА

Печати