Објава на Нацрт Б - интегрирана еколошка дозвола за „ЕСРЕ“ ДОО Каменолом „Суводол“

         Градоначалникот на Општина Македонски Брод објавува Нацрт Б - интегрирана еколошка дозвола за „ЕСРЕ“ ДОО Каменолом „Суводол“, с.Суводол, Македонски Брод.

         Комплетната објава можете да ја погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта