Адреса:
ул.„7-ми Септември“ бр.4
Македонски Брод
Република Северна Македонија

е-маил: opstina@mbrod.gov.mk
6530
Macedonia
Телефон:
+389 45 274 810
Факс:
+389 78 311 936 - Градоначалник
Мобилен:
+389 78 253 372 - Контакт лице за информации од јавен карактер
(по желба)