Адреса:
МАКЕДОНСКИ БРОД
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

е-маил: mak_brod@yahoo.com
6530
Macedonia
Телефон:
+389 45 274 810
Факс:
+389 78 311 936 - Градоначалник
Мобилен:
+389 76 254 216 - Контакт лице за информации