Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (178 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1785 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1845 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (811 download) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (644 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1774 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1757 downloads) Popular
default Известување (1860 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1782 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1807 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1745 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1739 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1740 downloads) Popular