Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1167 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1215 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (201 download) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (74 downloads)
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1179 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1190 downloads) Popular
default Известување (1242 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1196 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1201 download) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1181 download) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1153 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1154 downloads) Popular