Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (629 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (2248 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (2390 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (1269 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (1106 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (2275 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (2263 downloads) Popular
default Известување (2366 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (2255 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (2299 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (2223 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (2233 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (2206 downloads) Popular