Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1040 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1079 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (76 downloads)
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1044 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1052 downloads) Popular
default Известување (1095 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1066 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1068 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1048 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1026 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1030 downloads) Popular