Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1342 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1405 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (379 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (234 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1346 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1351 download) Popular
default Известување (1410 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1349 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1368 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1343 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1318 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1316 downloads) Popular