Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (1603 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (3314 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (3389 downloads) Popular
Image Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2019 - 31.12.2019 година (2217 downloads) Popular
Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2021 - 31.12.2021 година (40 downloads)
Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 година (120 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (2068 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (676 downloads) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (3272 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (3298 downloads) Popular
default Известување (3358 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (3279 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (3323 downloads) Popular
Листа на примени барања (88 downloads)
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (3198 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (3188 downloads) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарска 2022 година (757 downloads) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарска 2022 година (721 download) Popular
План за проценка на ризици од корупција (375 downloads) Popular
Политика на интегритет (140 downloads) Popular