Folder Документи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (38 downloads)
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (1605 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (1658 downloads) Popular
Image Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година (631 download) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (461 download) Popular
default Годишен план за јавни набавки за 2018 година (1597 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (1580 downloads) Popular
default Известување (1657 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (1605 downloads) Popular
default Листа на информации од јавен карактер (1621 download) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (1582 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (1558 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (1556 downloads) Popular