Folder Документи

Документи

Select Toggle Наслов Датум
Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2023 - 31.12.2023 година (214 downloads) Popular
Листа на примени барања (715 downloads) Popular
Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 година (606 downloads) Popular
План за проценка на ризици од корупција (919 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (1217 downloads) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на градежното земјиште за календарска 2022 година (1278 downloads) Popular
pdf Одлука за одредување на просечна цена за утврдување на пазарната вредност на земјоделско земјиште, шумите и пасиштата за календарска 2022 година (1256 downloads) Popular
Тарифник за надоместоците за издавање на реални акти во Општина Македонски Брод (1454 downloads) Popular
Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2021 - 31.12.2021 година (502 downloads) Popular
pdf Барање за издавање на Решение на елаборат за заштита на животната средина (2152 downloads) Popular
pdf Годишен извештај за состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2019 година (2657 downloads) Popular
Image Годишен извештај за слободен пристап на информации од јавен карактер за период од 01.01.2019 - 31.12.2019 година (2805 downloads) Popular
pdf Ветеринарни друштва овластени за микрочипирање (4003 downloads) Popular
default Барање за пристап до информации од јавен карактер (3887 downloads) Popular
default Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации (3589 downloads) Popular
default Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (3935 downloads) Popular
default Известување (3963 downloads) Popular
default Кодекс за административни службеници (3887 downloads) Popular
default Овластено лице за контакт со граѓани кои имаат некаков вид на попреченост (3773 downloads) Popular
default Овластено лице за пријавување на неправилности и сомнежи за измама или корупција (3762 downloads) Popular