Општински прописи

Општински прописи

Прописите на општина Македонски Брод се донесуваат согласно со Законот за локална самоуправа на Република Македонија.
За некои прописи согласност дава советот на општина и Градоначалникот на општината.

СТАТУТ
Статутот на Општина Македонски Брод  се заснова согласно со законите за општините на Република Македонија.
Во некои непредвидени  ситации Статутот го избира преку советниците и согласно со Градоначалникот на општината.
 
Превземи го Статутот на Општина Македонски Брод ТУКА


БУЏЕТ
Буџетот на општината се утврдува со Буџетот на приходите и трошоците на  општината.
Буџетот на општината содржи биланс на приходи и  трошоци на Буџетот, а се однесува за фискалната година од 12(дванаесет) месеци која почнува од 1-ви Јануари, а завршува на 31-ви Декември од секоја календарска година.
Предлог на Буџетот на општината го утврдува градоначалникот и  го доставува до совет на општината за донесување не подоцна од средината на месец Ноември.
Советот на општината не може да го разгледува Буџетот на општината по истекот на 20 дена од доставувањето до советниците на совет на општината.

Печати   Е-пошта