2013-2017

2013-2017

Листа на Советници на Општина Македонски Брод
2013 – 2017 година

1, Синиша Смилески                               Демократска обнова за Македонија

  1. Ивица Димоски                                 - независен
  2. Борис Милески                                  - независен           
  3. Драган Николоски                             - независен           
  4. Љупка Јаковлеска                              - независен
  5. Игор Дабески                                     - независен           
  6. Александар Максимоски                  - независен
  7. Дарко Трајкоски                                 – ВМРО-ДПМНЕ
  8. Максим Грозданоски                         – ВМРО-ДПМНЕ
  9. Живко Силјаноски                           – СДСМ   
  10. Лиљана Стојаноска                           - СДСМ

 


Print   Email